Norsk Motor Klubb (NMK) har inngått avtale om medlemsfordeler med Tryg Forsikring. – Med sine 13 500 medlemmer er Norsk Motor Klubb en meget spennende partner, og vi gleder oss til å komme i gang, sier Jan Olav Heldal, som er direktør for Partner i Tryg.

– Vi har grunn til å tro at de representerer en god risiko. Dette er gode og sikre sjåfører, det er jo en forutsetning for at de kan utøve sporten sin, sier Jan Olav.

Gode rabatter
NMK-avtalen gir på sin side medlemmene ti prosent rabatt på bil og fem prosent rabatt på øvrige forsikringer. I tillegg kommer fordelsprogrammet Tryg Pluss som har en rekke rabatter og fordeler. Les mer om avtalen: www.tryg.no/nmk

I tillegg til at avtalen er gunstig for deg som medlem, gir ditt kundeengasjement et økonomisk bidrag til NMK sin stipendordning som medlemmer og klubber kan søke på.

IMG_0810