NMK karting ønsker en tilbakemelding på hvilken arrangør DU syntes gjennomførte ett flott gokart arrangement i 2017. Tilbakemeldingene deres er med i en helthetsvurdering. Ett svar og gode tilbakemeldinger veier mest :) lykke til Hilsen NMK Karting

Svar legges inn her