GENERELL MAL FOR RETNINGSLINJER FOR BEGRENSET TRENING

Les gjennom retningslinjene som er publisert på våre forbunds nettsider: www.bilsport.no www.nmfsport.no Vi har i tillegg sammenfattet noen punkter til utgangspunkt for sjekkpunkter for dere som arrangør av treningen kan benytte og omgjøre til deres egne Les mere her