Under finner du nyttige dokumenter.

– Søknadsskjema sommercup MX/ATV 2019 (åpner i PDF)
Medaljer og merker NMK organisasjonen(åpner i PDF)
Reiseregning utlegg (åpner i Excel)
Reiseregning bilgodtgjørelse (åpner i Excel) 
Statutter for NMK og Trygs aktivitetsfond 2020 (åpner i PDF)
Statutter funksjonærfond 2020(åpner i PDF)
Varslingsrutiner (åpner i PDF)
Presentasjon klubbdrift (åpner i PDF)
– Presentasjon  (Gunnar Martin Kjenner)(åpner i PDF)
– Dokumenter til presentasjonen (Gunnar Martin Kjenner) (åpner i PDF)
Demo film fra StyreWeb (Åpner i nytt vindu)
Innsending av pressemeldinger til NMK.no (Åpnes i nytt vindu)
Beredskapsplan for lokale NMK klubber (åpnes i PDF)
Innkalling Landsmøte 2019 (åpnes i PDF)
Saksliste Landsmøte 2019 (åpner i PDF)
Signert Landsmøteprotokoll 2019 (åpner i PDF)