Norsk Motor Klubb feiret i fjor sitt 100-års jubileum. Klubben het i 1916 Norsk Motorcycle-Club. I 1931 fant man ut at tiden var inne for en omdøping og Norsk Motor Klubb så sitt lys. Nå er NMK Avdeling Streetcars etablert!

Man måtte følge tiden og endre seg etter forventninger og sportens behov og ønsker –  I dag, 86 år etter – er det på tide å gjøre ytterligere endringer og utvide Norsk Motor Klubb’s komiteer ytterligere.

Fortsetter under bildet

Norsk Motor Klubb ønsker å sette fokus på en målgruppe som til nå har fått ufortjent lite fokus. Noen velger å kalle disse rånemiljøet – men de er så mye mer. ..De som i dag har en utstillingsbil, hverdagsbil eller banebil som ikke kjører organisert, har falt mellom to stoler inntil NBF valgte å sette fokus på de de senere år. NMK ønsker å være med  løfte disse opp og frem i lyset og innledet derfor et samarbeid med Streetcars.no og NMK avd. Streetcars så dagens lys i forbindelse med en egen eventdel innenfor NMK’s racingkomite..

Samle bilmiljøet
Ønsket til både Streetcars.no og NMK er å samle bilmiljøet. Spesielt fokus vil det være med motordager – åpne dager på baner rundt om i landet hvor du kan ta med din bil å kjøre på bane med engangslinsens, slik at du har gyldig forsikring. NMK avd. Streetcars  vil samarbeide med den lokale NMK-klubben og tilby motordager med fokus på sikkerhet, interesse, samhold og læring. Dette skal være events som gjerne blir steget videre til f.eks. racing, drifting, rally o.s.v. I tillegg til biler på banen, vil NMK avd. Streetcars også fokusere på biler utenfor banen. Dette vil være en vei inn i motorsporten for de som pr i dag kanskje ikke helt definerer seg selv om en motorsportutøver, men som helt klart kan finne veien inn blant NMK klubbene eller som bare har lyst å være en funksjonær, en bilinteressert, en bilbygger eller en som bare har en hobby med bil og motor.

Samarbeid med de store bilmessene i Norden
NMK avd.Streetcars har et etablert samarbeid med Bilsport Performance & Custom Motor Show i Sverige og Oslo Motor Show. Gjennom nysatsningen til NMK vil medlemmer i NMK avd. Streetcars  få muligheten til å stille ut sine biler på disse messene. Formålet med dette er å blåse liv i også styling & tuning interessen i Norge. Som et ledd i dette vil «Tuner Awards» arrangeres rundt om i Norge hvor «årets bil» vil kåres på Oslo Motor Show, som en sesongavslutning. NMK avd. Streetcars  skal samle bilmiljøet på tvers av interesser og biltyper – hos oss er alle velkomne.

Forebyggende arbeid
Det er en kjensgjerning at det er for lite tilbud for ungdommen som har en bilinteresse i dag og som ikke helt erkjenner seg som motorsportutøver, og målet er å skape et positivt tilbud til ungdommen i alle aldre hvor det også vil være fokus på trafikksikkerhet, kjøremestring og adferd. NMK avd. Streetars vil samarbeide med flere organisasjoner rundt dette samt bruke den kompetansen som NMK allerede har i dag. Dette skal være positiv læring.

Gjennom medlemsskap i NMK avd. Streetcars, vil man nyte godt av en rekke samarbeidsavtaler, rabattavtaler og en organisasjon som vil bistå medlemmer i ulike saker. Sammen skal vi stå sterke.