NMK Hovedstyre har vurdert muligheten for gjennomføring av Landsfinaler 2020. Viktige momenter som myndighetenes vedtak pr i dag, usikkerhet for gjennomføring av resten av sesongen, få kvalifiseringsløp, behandling av bud, folkelighet, arrangører og økonomi er noen av punktene som er bakgrunnen for vedtak. NMK Hovedstyre er opptatt av at landsfinalene skal kunne gjennomføres på en ordentlig måte og med respekt for både utøverne og arrangørene.

NMK Hovedstyre har i samarbeid med hastighetskomiteen vedtatt å forskyve alle landsfinaler, inkludert mesterskap Nord, fra 2020 til 2021.

Alle kvalløp blir avlyst i 2020. Arrangørene får automatisk ny mulighet i 2021. De som ikke søkte eller søkte for sent/gjorde feil får nå mulighet til å søke igjen.
OBS: Det er opp til hver enkelt klubb om de ønsker å gjennomføre løpet uten kvalifiseringsstatus. Klubbene må ta direkte kontakt med NBF v/ Torill Raknerud hvorvidt dere ønsker at løpet skal bli stående som et vanlig løp eller om dere ønsker å avlyse selve løpet. Det er kun kvalifiseringsstatus for løpet som er avlyst.

Hovedstyret vil følge myndighetenes beslutninger tett og gjøre vurderinger som man håper, selv i  et annerledes 2020, kan gi  en god grobunn for videre mangfoldig og solid motorsport i Norge.

Hastighetskomiteen, NMK sentralt og hovedstyret vil tett følge opp de fremtidige arrangører og tildele datoer for finaler 2021.

Med vennlig hilsen

For NMK Hovedstyre

 

Heidi E Næss

—————————-

Generalsekretær

Norsk Motor Klubb