Da det nå kun er 4 uker til Norsk Motor Klubb utfakturerer medlemskap for motorsportåret 2021 går det ikke automatisk innmelding pr dagens dato og frem til 3. desember.

Trenger du ditt medlemskap i dag må du ta kontakt med oss på post@nmk.no eller ringe vårt kontor.

Melder du deg inn i dag kommer medlemskapet automatisk 3. desember for nytt år.